lovec.bg - Начало
logo safari-logo
АФРИКАНСКАТА ЧУМА

Новини
time 19:30
АФРИКАНСКАТА ЧУМА
22 Jul

Напоследък събитията около африканската чума по дивите свине и мерките за борба с нея се развиват динамично. Срещат се различни мнения. Някои колеги виждат световна конспирация, насочена срещу родното свинепроизводство. Те твърдят, че всъщност няма подобно заболяване на територията на страната и всичко е разпространяване на лъжи и манипулация. Ще ми се да бяха прави! За съжаление не само че има множество доказани случаи, но и те се увеличават лавинообразно. Факт е, че поради съображението да не се спира лова много ловни дружини и дори някои ловни стопанства прикриват действителната ситуация и не обявяват, че при тях има наличие на заболяването.

 

Друг голям проблем е и липсата на достатъчно лицензирани лаборатории, които да правят изследванията. На практика се получава  така, че дори пробите да бъдат прилежно изпратени, само една малка част от тях се изследва. Липсва ресурс и това няма как да се компенсира в последния момент. А имаше достатъчно време да се подготвим и с правилната ограда по границите, и с лаборатории. За заболяването се знае отдавна и сред ловната общественост, и сред експертите в министерството. Смехотворната ограда по границата бе някакво измиване на ръцете и това е всеобщото мнение.

Единственото решение на проблема сега е да се засили отстрелът. От своя страна управата на Съюза на ловците и риболовците взе решение да бойкотира държавата в борбата ѝ с африканската чума. Защо? Аз не мога да си отговоря на този въпрос. Масово се отказваха индивидуални бележки за лов на дива свиня под претекст, че видите ли, ловците щели да бракониерстват. Сега вече се дават и премии за отстреляни диви свине - 150 лева. Това е сериозна сума и добра мотивация за всеки ловец. Лошото е, че тези мерки закъсняха поне с една година. Година, която щеше да бъде от огромно значение, ако бе използвана за разреждане на популациите по северната ни граница.

Единствената държава, която засега успешно се е справила и е ограничила последствията от африканската чума, е Чехия. Макар епидемията да е на прага на нашата страна от три години, едва преди две седмици се проведе работна среща с представители от съответните чешки институции. Техният опит се свързва с включването на армия, жандармерия и полиция. Вследствие на споделения опит поредното гениално решение е и у нас отстрелът да се повери на жандармерия, полиция и военни. Да, тези хора са професионаналисти в своята сфера, но не са ловци. Не са полагали ловни изпити, не са изучавали НАУКАТА, наречена ЛОВ, не са действали организирано в ловните райони, а и не познават самите ловища както тези, които сезон след сезон са маркирали пусии, участвали са в таксации, водили са кучета и най-вече имат подходящите за лов, а не за война оръжия и специализирани муниции.

Не искам да бъда лош пророк, но представете си какви “чудеса” може да сътвори един некомпетентен в сферата на лова човек, който отгоре на това е въоръжен с автоматично оръжие и използва напълно облечени куршуми. Не съм сигурен каква заплаха за дивите свине ще е той, но съм сигурен, че ще е доста по-голяма за придружаващите го негови колеги. 

От друга страна как да реагира държавата, когато “командният състав” на ловците е настроен пасивно-негативно? Държавата търси решение и то единствено чрез силовите органи, с които разполага. Това е решението, до което са достигнали нашите управляващи и за което причина е несъпричастността на ловците. През цялото това време на много места председателите на дружинките отказваха да издават индивидуални ловни бележки. Сега берем последствията…

В подобни кризисни времена борбите и обвиненията между отделните институции и организиции е време да спрат рязко.

Трябва да се изготви единна стратегия! Да се поканят ловни деятели, ветеринарни специалисти и да се зарови томахавката на войната!

Време е за конструктивни действия и създаване на кризисен щаб, в който да фигурират правилните хора – тези, които разбират проблема в дълбочина и си дават сметка за последствията. Личности, готови да поемат отговорност.

Световната практика показва, че единствената мярка срещу африканската чума е разреждане на популацията до минимум. Ето някои от мерките, които трябва да се предприемат, за да се ограничат последствията и да се забави и спре епидемията:

  • Обявяване но дивите свине за вреден дивеч и допускане на денонощен отстрел, като това да може да се прави и с източници на изкуствена светлина.
  • Организиране на екипи, които да действат в „горещите“ зони. Те трябва да са снабдени със съответните дезинфекциращи препарати, които да нанасят по превоза, обувките и оборудването, което е било в контакт с терена. Транспортните средства, които са използвани за пренасяне на отстреляните свине, също да бъдат обработени. При товарене и обработване на дивите свине да се използват ръкавици за еднократна употреба!
  • Организиране на лаборатории (за предпочитане мобилни), които да могат да правят бърз мониторинг на място.
  • Осигуряване на полимерни контейнери с химикали и препарати, които да подсигурят 100% предотвратяване на разпространение на болестта от отстреляни животни.
  • Изготвяне на двойни заграждения около свинеферми и ловни огради. (Последното за сметка на държавата.)
  • Ограждане на свободнопасящите източнобалкански черни свине или изтребването им.
  • Отстреляните животни да не се обработвата (кормят и дерат) на терена, а в специализирани, оградени с мрежа дворове, до които да нямат достъп ловни кучета и домашни животни.
  • Да се търси съдействие от местните ловци. Във всеки екип да участва поне по един местен ловец, който добре ПОЗНАВА терена!

 

Тук възниква и логичният въпрос какво да се прави с месото на отстреляните животни, докато се установи дали са заразени, или не? Как да се съхранява дотогава? Как да се действа, ако в контейнерите за съхранение се установи, че е превозван труп на заразено животно?

Логистиката и процедурата трябва да са по единен стандарт, така че да не се допускат изключения. Указанията трябва да са ясни и напечатани по точки.

Трябва да се разбере много ясно, че отстрелът на заразено животно  е само първата от стъпките, които трябва да се предприемат. Следва товарене, обработка и съответно пълно и трайно унищожаване на заразеното животно. Кой ще е отговорен за целия този процес? По непотвърдени данни към момента запасът от дива свиня на територията на страната е около 100 000 - 120 000 броя. Поради разнообразието на терените в България е възможно някои планински популации да останат изолирани и чумата да не ги достигне. Ето защо е важно мерките по отстрела да са ОКОЛО огнищата на разпространение. За незасегнатите територии е важно да се правят редовни проби от отстреляни животни.

Един от най-сериозните фактори за разпространението на заразата е фуражът, който е възможно да е взет от районите, където болестта е вече факт. Как може това да се установи превантивно?... Ето защо ловните стопанства, които са далеч от огнищата на разпространение, е добре да подготвят повече дивечови ниви и да се запасят с местен фураж.

В заключение искам да кажа, че съм сигурен, че у нас има компетентни специалисти, които имат решение по някои от засегнатите въпроси. От изключителна важност е в този съдбовен за българското ловно дело момент да се намерят подходящите хора, които да зададат правилната посока на усилията, които ще се положат. Сигурен съм също така, че редовите ловци ще подкрепят самоотвержено опита на държавата да се справи с епидемията. Да си ловец не е просто хоби, а и огромна отговорност. Време е да докажем, че когато нещата допрат до нас, ловците, ние няма да се огънем!

Роберт Атанасов

Галерия снимки
Коментари


брой
259
Новият брой на списанието
book
Най-четени
Най-гледани